Róma - Rome

 

További fotóalbumaink/Ours further albums

 

 

2001 áprilisában elindultunk meglátogatni Rómát. Autóval utaztunk, az osztrák határtól Rómáig 12 órán át tartott az út. Ez volt az utolsó kirándulásunk Zsuzsi megszületése előtt; bár ő már velünk jött..

Sajnos, rengeteg látnivalóról nincs képünk, mivel a képtárakban és a múzeumokban többnyire tilos volt fotózni. A képekhez próbáltam keresni linkeket olyan webhelyekre, ahol több tudható meg róluk.

In the April of 2001 we went to visit Rome. We travelled by car, and the voyage took us 12 hours from the Hungarian-Austrian border. This was our last trip before of our daughter's birth; however she was already travelling with us... 

Unfortunately, we don't have photos of many places we visited since taking photos was not allowed in most of galleries and museums. Some annotations have links to sites where you can find out more about the topic.

Átutazóban az osztrák Alpokban. Passing through the Austrian Alps.
Egy dombra épült városka valahol Toszkánában. A town built on a hill somewhere in Tuscany region.
Viktor Emánuel emlékművénél. Az "esküvői tortának" illetve "Róma műfogsorának" is nevezett épületről az hírlik, hogy a második világháborúban a művészettörténészek kérték a szövetséges erőket arra, hogy Róma le nem bombázását biztosító "nyitott város" státuszát csak annyi időre függesszék fel, amennyi elegendő ennek az emlékműnek a lebombázására... At the Victor Emanuel monument. The building is also known as a "wedding cake" and the "false teeth of Rome". A group of art historians allegedly asked the allied forces in the WW-II to suspend the "open city" status of Rome (which banned them from bombing it) for just enough time to drop a bomb on the building...
   
A Panteonban. A Panteon annak köszönheti, hogy megmaradt mai állapotában, hogy annak idején amikor a pogány templomokat rombolták, a Panteont ajándékba kapta a Katolikus Egyház és keresztény templommá alakította át. Ma itt található Viktor Emánuel sírja is. The Pantheon. The Pantheon owes its survival in the times where pagan temples were destroyed to the fact it was donated to the Catholic Church, who converted it to a christian temple. It is also the tomb of Victor Emanuel.
Piazza Navona szökőkútjai (az első a Négy Folyó Kútja). Fountains of Piazza Navona (the first one is the Fountain of the Four Rivers).
A híres Trevi-Kút. Egy kicsit körülményes volt megtalálni, mivel a Piazza Trevi egy meglepően eldugott és kicsi tér (de a tömeg annál nagyobb volt...) The famous Trevi Fountain. Finding it was a bit tedious as Piazza Trevi is quite small and hidden in an array of small streets. (The crowd was huge, however...)
A Triton-Kút a Via Tritone-n. The Tritone Fountain on the Via Tritone.
Spanyol lépcső; láthatóan a Rómaiak kedvenc találkahelye. A lépcső mellett található az a lakás, amelyben Keats és Shelley töltötték római éveiket, és amelyben az emlékmúzeumuk üzemel. Többek között megtekinthetők leveleik és verseik kéziratai. Spagna, or Spanish Stairs is obviously the favorite meeting point of Romans. In a house by the stairs is the apartment where Keats and Shelley lived while in Rome. The apartment is now a museum dedicated to them, with their letters and several manuscripts on exhibit.
Piazza del Popolo. Ez a hatalmas és látványos tér valamiért nem nyüzsgött a túristáktól, ellenben helybéli gyerekek fociztak rajta. Piazza del Popolo. For some reasons tourists were mostly absent from this huge and spectacular square; it was dominated with local kids playing ball games.
Piazza del Popolo látványa a fölötte lévő Pincio kertekből. Piazza del Popolo shot from the Pincio gardens above it.
Vatikán, Szent Péter székesegyház és az előtte lévő tér. Vatican, Saint Peter's Cathedral and the square in front of it.
Ez a tábla a Szent Péter székesegyházban hirdeti, hogy az eredeti magyar Szent István zarándokház a székesegyház helyén állt. Hát, kár érte mert központi helyen volt :-) A jelenlegi Szent István zarándokház kieső helyen van, a városból háromnegyed órányi buszozással érhető el (mi már csak tudjuk, mivel ott száltunk meg). This table in the Saint Peter's Cathedral advertises that the original Hungarian pilgrimage center, the Saint Stephen's House was actually built on the cathedral's site. They had to move it to build the cathedral. Too bad it was moved, since it was in a very central spot :-). The new Saint Stephen's House is in a middle-of-nowhere place reachable in 45 minutes by bus (we know, we stayed there).
A Laokon-szoborcsoport Krisztivel a Vatikáni Múzeumokban. The Laocon statue group with Kriszti in the Vatican Museums.
Egy freskó a Rafaello Stanza-ból (Vatikáni Múzeumok). Nem messze innen van a Szixtuszi Kápolna is Michelangelo lélegzetelállító freskóival; ott azonban tilos volt fotózni... A wall painting from the Rafaello Stanza in the Vatican Museums. Not far away is the Sixtine Chapel with the breath-taking Michelangelo wall paintings, however taking photos was not permitted there...
A székesegyház az Angyalvár irányából fényképezve. Elsétáltunk az Angyalvárig csak hogy megtudjuk, hogy aznap zárva van... így visszafordultunk a székesegyház felé. The cathedral shot from the Angel Castle direction. We walked to the Angel Castle only to find out it was closed that day... so we headed back to the cathedral.
A székesegyház kupolájában. In the dome of the cathedral.
A Szent Péter tér a székesegyház kupolájának tetejéről fényképezve. The Saint Peter's square shot from the top of the cathedral dome.
Vatikánváros felvétele szintén a kupola tetejéről. A shot of Vatican city, also taken from the top of the dome.
A kupolába vezető rengeteg lépcsőt megmászva találtunk egy matricát a falon, miszerint "a kövérek képesek rá" (mármint megmászni). Kriszti elmondhatja, hogy a négy hónapos várandósak is. When we climbed the way too many stairs that lead to the uppermost dome, we found a sticker on the wall saying "fat can" (climb the dome, that is). Kriszti can tell you that four month pregnants can, too.
Ati és a svájci gárdisták. Ati and the Vatican's swiss guards.
Kriszti és egy eredeti Rubens darab ("Romulusz és Rémusz megtalálása") a Kapitóliumi Múzeumokban. Kriszti and an original Rubens piece ("The finding of the Romulus and Remus") in the Capitolean Museums.
Egy a sok döbbenetes freskó közül a Kapitóliumi Múzeumok egyik palotájában. One of many astonishing wall paintings in one of the palaces that comprise the Capitolean Museums.
   
Róma híres jelképe, a Romuluszt és Rémuszt szoptató anyafarkas. A farkasszobor etruszk-kori, a két csecsemőt utólag komponálták hozzá. The renowned symbol of Rome, the mother-wolf feeding Romulus and Remus. The wolf statue is from the Etruscian age, the statues of the two infants were composed with it later.
Forum Románum sok-sok romja. Furcsa belegondolni, hogy ezek az épületek itt voltak több, mint ezer évvel azelőt, amikor a vándorló magyarok először megérkeztek a Kárpát-medencébe. The many ruins of Forum Romanum. It's strange to realize that these buildings existed for more than thousand years when the nomad Hungarians first arrived in the Carpathian basin.
A római Kolosszeum. Hatalmas élmény volt meglátni az ókori civilizáció egyik legismertebb jelképét. Egyben egy kicsit csalódást is okozott, mivel rettenetesen lepusztult állapotban van - a berogyott porond részben le van fedve acélszerkezetekkel, és nagy része teljesen meg van feketedve a légszennyezéstől. A tunéziai El-Jem városában látott kolosszeum sokkal jobb állapotban maradt meg az utókornak. The Colosseum of Rome. It was a great experience to see one of the most renowned symbols of the ancient civilization. It was also a bit disappointing, since it is in a very bad condition - the crumbled floor is partially covered with steel structures, and many walls are black from air pollution. The colloseum we saw in the Tunesian city of El-Jam has remained in much better condition for us and for the future.
A Palatinusz-dombon. Itt voltak találhatók a korai római császárok rezidenciái (a nevéből ered a "palota" szó). Itt található az egyik legrégebbi botanikus kert is. On the Palatine hill. This was the place of residence of early roman emperors (the word "palace" stems from its name). It is also the site of one of earliest botanic gardens.
Karakalla termáinak romjai. Ruins of the thermal baths of Caracalla.
Cesztius piramisa. Cesztius gazdag római politikus volt, akinek megtetszett az egyiptomiak temetkezési módja, így építette meg saját sírjául Róma egyetlen piramisát. Cestius' Pyramid. Cestius was a wealthy Roman politician with a fancy for Egyptian burial rites, so he built the first (and the only since) Roman pyramid for his own tomb.
Székesegyház képe az Angyalvárból (igen, másnap végül bejutottunk). The cathedral shot from the Angel Castle (yes, we actually got in the other day).
Az angyal szobra alatt az Angyalvárban. Az Angyalvár sokáig a pápák rezidenciája és kincstára volt. Nevét az egyik pápa látomásáról kapta, aki a vár tetején látott egy angyalt, amint kardját visszacsúsztatja a hüvelyébe, ezzel jelezvén a pestisjárvány végét. Under the statue of angel in the Angle Castle. The Angel Castle was the residence and the treasury of popes for long time. It got its name from the vision of an angel, seen by a pope. The angel slided its sword back in its sheath, thus marking the end of the black plague epidemy.
Piazza della Republica. Egy szökőkút és egy nagyon forgalmas körforgalom - kész csoda, hogy jármű nélkül sikerült ez a kép. Piazza della Republica. A fountain and a heavy-traffic roundabout - it's a miracle this picture has no vehicles on it.
Marcus Aurelius szobra a Kapitóliumon. Nemrég újították fel, így ha korábban jöttünk volna, akkor csak az állványt fotózhattuk volna. The statue of Marcus Aurelius on the Capitolium. It was recently restored to its place after a renewal, so if we had came earlier to rome, we could only have taken a shot of  its pedestal.
Magritte kiállítás plakátja. Magritte a kedvenc festőm, és ez egy nem várt bónusz lett a római látogatásunkban, hogy egy helyben tekinthettem meg több, mint hatvan Magritte festményt amelyeket a világ minden táján lévő múzeumokból szállítottak ide. Még olyan, magángyűjteményben lévő festmény is ki volt állítva, amit eddig soha nem adtak kölcsön kiállításra. Persze, fotózni nem lehetett, de legalább megvettem a kiállítás katalógusát (bár nem szkennelhetek belőle semmit ide, mivel az a képek tulajdonosainak szellemi tulajdonjogát sértené meg). The banner of the Magritte exhibition. Magritte is my favorite painter, and it was an unexpected bonus in our trip to Rome that I could see more than sixty Magritte paintings in one place, transported here from museums from all around the world. The exhibition even featured paintings from private collections that were never before publicly exhibited. No photos inside, of course altough I've bought the exhibition catalog (can't scan in anything from it for the site as it would violate the intellectual property rights of the painting owners).
Megittunk egy kávét a Tazza di Oro-ban Rómában élő kedves ismerősünkkel, Tündével. We had a coffee in teh Tazza di Oro with our friend Tünde who lives in Rome.
Kolloszeum előtt újra. Tulajdonképpen a környéken kerestük a Megláncolt Szent Péter templomát, amelyben megtekinthető Michelangelo Mózes szobra. Végül meg is találtuk, de zárva volt renoválásra és a munkások mindenkit visszafordítottak - kivéve minket. A szokásos békés természetemet félretéve addig erősködtem (hiszen lehet, hogy az életben nem járok itt még egyszer), amíg be nem engedtek minket, majd az építőállványok között ipari lámpákkal megvilágítva meg nem tekinthettük. Persze, fotózni nem lehetett... Again by the Colloseum. In fact, we were looking for the Temple of Saint Peter in Chains that was hidden is a nearby narrow street. This little temple is the home of Michelangelo's world-renowned Moses statue. We found the temple, but it was closed for renewal and the workers turned all tourists back  - except us. I set aside my usual peaceful temper, and was arguing with them aggressively until they let us in. In the end who knows, maybe I won't have another chance in my life to see it. So we saw the Moses surrounded by construction platforms and in light of industrial reflectors. No photos, of course...
Én és Giordano Bruno szobra a Campo de Fiorin. Me with the sculpture of Giordano Bruno at Campo de Fiori.
Hazafelé úton megálltunk megnézni San Gimignano városát. A város egy lélegzetelállítóan gyönyörű építészeti csoda, az UNESCO által a világ építészeti örökségének nyilvánított.. On our way back home we stopped to visit the town of San Gimignano. It's a breath-taking architectual miracle, declared the part of the world's architectural heritage by UNESCO.
Tavaszi toszkánai táj San Gimignano mellett. Tuscany countryside near San Gimignano in spring.
További San Gimignano felvételek. More San Gimignano pictures.
Olasz alpok a hazafelé vezető úton. Italian Alps on the way home.
Megálltunk pihenni Ausztriában a Fackelsee mellett. Tó, domb, erdők, a távolban hófödte csúcsok; gyönyörű hely ahová remélem egyszer hosszabb időre visszalátogatunk. We took a short break in Austria near Fackelsee. A lake, a hill, woods, and a snow covered mountain top in the distance; a beautiful place I hope we'll have a chance to return to for a longer visit.